TENIS ZLÍN MLADCOVÁ

 

Aktuality

 

06.03.2020 | 

Koronavirus v České republice - prosba o spolupráci

 Vážení rodiče! Milé děti!

V souvislosti s rozšířením epidemie Koronaviru na území České republiky a možnosti nakažení touto smrtelnou chorobou Vás co nejzdvořileji chceme požádat o spolupráci.

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice a doporučení Magistrátu města Zlína Vás prosíme o to, abyste pokud se vracíte z dovolené v Itálii a z dovolené v jiné oblasti postižené nákazou Rakousko, Německo, Francie atd.) nás o tomto neprodleně informovali a ponechali své děti ve čtrnáctidenní domácí karanténě. 

Sdělení paní náměstkyně primátora Bc. Kateřiny Francové k aktuální situaci:

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které už patří celá Itálie, abyste své děti v pondělí 9. března 2020 neposílali do školy a nechali je ve 14denní karanténě doma. Absence bude v tomto případě ze strany školy omluvena.

Nařízení Krajské hygienické stanice

VÝZVA OBYVATELŮM A INSTITUCÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem (COVID-2019) v České republice apeluje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na všechny obyvatele a instituce Zlínského kraje, aby s veškerou svou zodpovědností učinili vše pro to, aby se podařilo možnému (a předpokládanému) rozšíření uvedeného viru mezi obyvatelstvem co nejúčinněji zabránit, resp. omezit toto šíření na minimum. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně proto vyzývá, aby:

 každý důsledně dodržoval základní hygienické zásady při předcházení přenosu a šíření virových nákaz, kterými jsou zejména:

 časté a důsledné mytí rukou prostředky s dezinfekčním účinkem, a to zejména pak po návštěvě veřejných míst s velkou koncentrací lidí (obchody, školy, instituce, prostředky veřejné hromadné dopravy atd.)

 ochrana okolí při kašli (kýchání do oděvu, nikoli do ruky)

důkladné sledování svého zdravotního stavu a nepodceňování příznaků respiračního onemocnění

 každý s plnou zodpovědností zvážil nezbytnost svých návštěv kulturně společenských a sportovních akcí a zařízení, na nichž se shromažďuje vyšší počet účastníků, zejména:

 slavností, divadelních a filmových představení, koncertů,

 sportovních zápasů na všech soutěžních úrovních,

 trhů a jiných shromáždění  veřejných lázní

 každý s plnou zodpovědností zvážil nezbytnost svých cest do zahraničí, zejména pak do regionů s prokázaným výskytem koronaviru

 veřejné instituce a provozy zajistily ve zvýšené četnosti (i několikrát denně) provádění dezinfekce povrchů, ploch a zařízení, s nimiž mohou lidé běžně přicházet do styku (vhodné je i rozmístění dávkovačů s dezinfekčním prostředkem na ruce apod.)

 každý aktivně sledoval veřejné sdělovací prostředky a zajímal se o aktuální vývoj celé situace Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně současně upozorňuje, že zřídila speciální telefonní infolinku, na níž se může kdokoli obrátit se svými dotazy:

Infolinka: 724 221 953 a 577 006 759 (nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod.) Aktualizované informace a další pokyny lze nalézt na webu: www.khszlin.c

 

 

Napište nám

Pokud na nás máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme zpět.

 
 

 
 
TOPlist
 

       SK Zlín Mladcová
       Vinohrádek 493, 760 01 Zlín -  Mladcová   E - mail: skzlin.mladcova@seznam.cz  Tel: recepce klubu - rezervace +420 602 506 082  tel : + 420 774 433 665